AMA Hus

AMA Hus är referensverket för dig som ska upprätta eller läsa tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten. AMA Hus finns som onlinetjänst och som böcker i både tryckt och digitalt format. Nya AMA Hus 24 har nu lanserats både i AMA Online och i bokhandeln.

  • Effektiviserar projekt genom beprövade krav och arbetsmetoder.
  • Förbättrar kommunikationen och minskar risken för missförstånd mellan beställare och entreprenör.
  • Ett gemensamt system för hantering av krav inom projektet.

5 790 kr / årexkl. moms