Några röster om projektet

Lars Lidén

Lars Lidén, Samverkansforum

Det långsiktiga målet är att effektivisera branschen genom att ha koll på ingående komponenter och produkter i byggnader. En förutsättning för det är att använda samma benämning – en gemensam struktur. Vi eftersträvar effektivitet i hela livscykeln. Olika aktörer behöver inte uppfinna hjulet i samma projekt, man kan skapa en erfarenhetsbank som man kan återanvända.

Beställarna vill ha detta, ju fler starka beställare som ställer krav desto bättre. Vi inom Samverkansforum kommer att kräva att det nya BSAB används av våra leverantörer.

Hela sektorn måste prata samma språk!

Claes Holmgren, Swedavia

Claes Holmgren, Swedavia

Den nya digitala världen ställer krav på ett och samma system för systematik där man kan ha transparens och spårbarhet. Jag ser framför mig en kartbild som förfinas med tiden, där man kan detaljbeskriva saker och ting i den byggda miljön.

Jan Svedman om projektet

Jan Svedman, BEAst

Det är extremt viktigt att genomföra projektet. Syftet är att integrera BSAB med BIM och BEAst. Det blir mer rätt i kalkylerna. All informationshantering blir rätt. Det ställer krav på hela branschen att digitalisera sig. Life Cycle Management är superviktigt, miljö och hållbarhet. BSAB är pusselbiten som jag har saknat, det är vackert.