Några röster om projektet

Joahn von Schantz, teknisk direktör på SLL Trafikförvaltningen

I projektet BSAB 2.0 får vi på SLL Trafikförvaltning möjlighet att tillsammans med Trafikverket standardisera viktiga begrepp. Genom att använda samma begrepp i ett kommande klassifikationssystem blir många arbetsmoment effektivare.

Till exempel upphandlingar av entreprenörer som jobbar med underhåll i spårbundna trafiksystem.

Det menar Johan von Schantz, teknisk direktör på SLL Trafikförvaltningen. Han arbetar med tekniska frågor på avdelningen Strategisk Utveckling, och ser ett stort värde i arbetet inom projektet BSAB 2.0 och det nya klassifikationssystem för bebyggd miljö som det syftar till.