BSAB en framgångsfaktor

Kalkylchef Tobias Hoel från ÅF Infrastructure om BSAB som framgångsfaktor.

Vi på ÅF Infrastructure gör kalkyler i tidigare skeden. En av våra största framgångsfaktorer är att vi använder BSAB 96. Vi har bakat ihop delar av BSAB 96, AMA, AFF med flera och har fått ett väldigt bra kalkylsystem som är till stor hjälp för våra kunder. Tyvärr är vi ensamma om att prata ’vårt språk’.

BSAB 96 är viktigt, dock är det inte tillräckligt idag, det saknas många objekt till exempel många utrymmen. Därför har det tyvärr ej anammats fullt ut i branschen, det finns till exempel många entreprenörer som hellre använder SBEF. Dessutom använder vi idag i stort och mycket AMA, men AMA är inte språket i de tidiga skedena.  Om det inte görs ett omtag med BSAB 96 då kommer branschen utveckla systemet själva åt olika håll. Det kan i slutändan leda till fler tvister då fel beslut riskerar att tas i fel skede. BSAB 2.0 är kanske inte lösningen på alla frågeställningar, men kanske några. Vi har mycket vunnet i att ha ett gemensamt system, synsätt och språk.

Om en beställare vill bygga exempelvis ett sjukhus, då kan vi välja byggnadsverket sjukhus och antal kvadratmeter och då automatgenererar programmet ett förslag på en kalkyl som kommer väldigt nära verkligheten. Se bilden nedan:

BSAB - en framgångsfaktor

 

För mig handlar BSAB om att göra rätt sak, och fatta rätt beslut i rätt skede, att kommunicera information på rätt nivå. När informationen ska vara övergripande och när den ska vara på detaljnivå.

  • I tidiga skeden handlar det om byggnadsverk.
  • I ett programhandlingsskede är det utrymmen.
  • Systemhandling är det byggdelar.
  • Bygghandling är det produktionsresultat.

En stor utmaning är att få med alla i hela kedjan, entreprenörer, byggherrar, konsulter och förvaltningen. Det är viktigt att utbilda och visa på mervärdet samt att avgränsa på rätt nivå i de olika delarna.

Om förvaltningen kan vara med och ställa krav från början då tror jag att kostnaderna i förvaltning kan minska avsevärt. Generaliserat går det att beskriva detta i tiopotenser, kostar det 1 att projektera, kostar det 10 att bygga och 100 i resten av livscykeln. Vart och för vem ska vi lägga fokus?

Sammanfattningsvis så anser jag att det finns mycket vunnet i att standardisera och repetera det vi gör. I byggbranschen börjar vi ofta om från början. Det kommer gå snabbare och snabbare framöver och vi måste lära oss att återanvända det vi gör och dessutom behöver vi ha ett gemensamt språk som vi kan tillämpa genom hela livscykeln. Det gemensamma språket kan vara BSAB. Samma arbete kan göras på kortare tid om vi lär oss att återanvända informationen.

Jag ser fram emot ett gemensamt system, synsätt och språk som kan ta oss från start till mål i hela livscykeln. Det kommer vara ett jättejobb att lägga till de nya koderna i vårt kalkylsystem men det måste vi göra. Om vi vill vara främst måste vi utveckla nya saker och ligga i framkant.

Tobias Hoel, ÅF Infrastructure AB

Tobias Hoel, ÅF Infrastructure AB