Trafikverkets GD Lena Erixon om Implementeringen av CoClass

I oktober 2016 beräknar Svensk Byggtjänst att påbörja lanseringen av CoClass som webbtjänst och erbjuda utbildningar.

Landets ledande offentliga byggherrar har i en avsiktsförklaring åtagit sig att implementera CoClass med start under hösten 2016.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ser en stor potential i systemet:

–Det nya klassifikationssystemet, CoClass, kan bidra till att uppfylla Trafikverkets mål för ökad produktivitet. Systemet blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen, och kan effektivisera hela branschen.

–Vi räknar med att påbörja implementeringen av systemet inom Trafikverket under hösten 2016. Målet är att vi år 2018 fullt ut ska ställa krav på våra leverantörer att använda det nya systemet, säger Lena Erixon.

Trafikverkets chef för verksamhetsområde planering och ställföreträdande generaldirektör, Stefan Engdahl instämmer:

–CoClass ger oss en struktur och systematik för att digitalt beskriva alla typer av byggd miljö genom hela processen från idé till rivning. Det ger oss en standard för informationsöverföring mellan alla led och aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen.

–Trafikverket har målsättningen att öka produktivitet med två till tre procent per år. Det nya klassifikationssystemet kan bidra till att vi uppnår detta mål. Vi kommer att implementera CoClass i vår verksamhet så snart som möjligt. Vi räknar med att påbörja implementeringen successivt under hösten 2016.

Stefan Engdahl poängterar att Trafikverket som stor offentlig byggherre har ett särskilt ansvar att driva på utvecklingen mot ökad produktivitet i hela branschen.

–Därför ställer vi oss bakom CoClass och verkar aktivt för att införa det i hela branschen. Målet är att vi år 2018 fullt ut ska ställa krav på våra leverantörer att använda det nya klassifikationssystemet.

–Jag är övertygad om att programvaruleverantörer inom BIM kommer att anpassa sina produkter till det nya klassifikationssystemet. De kommer att se en tydlig efterfrågan och marknad för detta.

Stefan Engdahl menar att det redan finns redan en ganska stor insikt gällande vikten av BIM och modern klassifikation i inom byggproduktion.

–Men nu gäller det för oss inom Trafikverket och hela branschen att också få genomslag för BIM och CoClass i förvaltningsskedet. Här finns en enorm effektiviseringspotential.