CoClass användardag 27 november

Ett tillfälle för dig som är nyfiken och vill veta mer om vad som är på gång kring CoClass!

 CoClass - ett gemensamt språk

Syftet är

 • att informera om det gångna året och att berätta om vad som på gång framöver.
 • att fånga upp erfarenheter och synpunkter från användare.
 • att presentera goda exempel av användare och mjukvaruleverantörer från året som gått.

Bättre kommunikation kan spara ca 60 miljarder!

Ur programmet:

 • Introduktion
 • Klassifikationssystemets utveckling
 • CoClass i förhållande till andra standarder
 • Digitala tjänster
 • CoClass inom Smart Built Environment
 • Nyttan med CoClass

               CoClass ur ett användarperspektiv
               CoClass ur ett mjukvaruperspektiv

 • Frågestund

 Program

Alla presentationer

Se video från användardagen

 • Del 1 Inledning
 • Del 2 Klassifikationssystemets utveckling
 • Del 3 CoClass i förhållande till andra standarder
 • Del 4 Digitala tjänster
 • Del 5 CoClass inom SmartBuilt Environment
 • Del 6 Nyttan med CoClass
 • Del 7 Avslut och frågor

 

CoClass - parter