CoClass Nyttjanderättsavtal

  • Du får tillgång till CoClass API (integreringsgränssnitt) där du kommer åt CoClass-koder och även de CoClass Studio-strukturer du har tillgång till.
  • Användning av CoClass i programvara för klassificering av varor, uppbyggnad av kalkylrecept, märkning av BIM-objekt eller i andra syften kräver att ett nyttjanderättsavtal tecknas med AB Svensk Byggtjänst. Detta gäller interna applikationer (inom ett företag) såväl som externa applikationer där licenser säljs till nyttjarens kunder.

Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal!