Utbildning i praktisk tillämpning av CoClass

Under hösten genomför vi fyra heldagskurser i praktisk tillämpning av CoClass. Du får lära dig hur CoClass kan användas i ditt arbete med upphandling, projektering, produktion och förvaltning.
Kurserna genomförs i Stockholm, Göteborg, Jönköping och i Örebro.

Läs mer och anmälan till CoClass-kurser!

Kurser i CoClass hösten 2019.