Skräddarsydd utbildning om CoClass

Allt bygger på gemensam dokumentation

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. CoClass förbättrar kommunikationen mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer. Syftet med CoClass är att begreppsmodellen ska används av alla parter under hela byggnadsverkets livscykel – från tidiga skeden till förvaltning och rivning. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk med samma begrepp och terminologi i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

Skräddarsydd utbildning om CoClass

Under våren erbjuder Svensk Byggtjänst

  • specifika utbildningar om CoClass inom bland annat infrastruktur, bygg eller förvaltning.
  • skräddarsydda utbildningar om CoClass för behovet inom ert företag/organisation/verksamhet. Detta specifika utbildningsprogram tas då fram i dialog med er.

Prisexempel heldagskurs för 10 deltagare kostar 38 400 kr. Kunden står för lokal, fika, lunch. Eventuella rese- och logikostnader för kursledaren tillkommer.

Välkommen med er intresseanmälan!
Vänligen beskriv vad vi kan hjälpa till med.

Webbinar med Svensk Byggtjänst och Trimble

CoClass webbinar med Svensk Byggtjänst och Trimble
Digitalt byggande – i verkligheten.

CoClass webbinar - läs mer och anmälan.

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

Webbkurs – Använd CoClass på rätt sätt
En halvdagskurs 10 juni för dig som vill lära dig hur du arbetar med CoClass!

Läs mer och anmäl dig här!

Mikael Malmkvist

Mikael Malmkvist

Klas Eckerberg

Klas Eckerberg

Susann Kärnek

Susann Kärnek