Allt bygger på gemensam dokumentation

Mats Svensson, Kompetenssamordnare för geoteknik inom TyrénsMed CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.
Men hur skapar CoClass konkret nytta hos de olika aktörerna inom samhällsbyggnadsprocessen? Vilka problem löser systemet? Och hur blir det en del av företagens digitala strategier?

Mats Svensson, Kompetenssamordnare för geoteknik inom Tyréns, ser stora fördelar med CoClass inom allt byggande och inte minst inom sitt område – att bättre kunna kommunicera de geotekniska förhållandena och därmed kunna optimera design av grundläggning för alla typer av infrastrukturanläggningar.
 
–Tunnelbyggande är en del av byggbranschen där många företag jobbar väldigt globalt. I takt med den pågående digitaliseringsboomen är det högst troligt att globala samarbeten kommer att öka allt mer rent generellt. I det perspektivet blir det då allt viktigare med gemensamma standarder på olika nivåer och områden, inte minst inom BIM-området, för att kunna jobba helt modellbaserat och verktygsoberoende.

– Att kunna dela datamodeller i ett neutralt, internationellt format, mellan aktörer och programvaror projektering, byggande, upphandling, underhåll och drift är en av nycklarna till det obrutna informationsflödet i processerna.
Han framhåller hur smidigt arbetet för konsulterna på Tyréns blir eftersom CoClass definierar begrepp och IFC, (Industry Foundation Class - det internationella och gemensamma datasschemat som gör det möjligt att utbyta datamodeller mellan olika program) definierar struktur. På så vis får man en ”informationsmodell” som i sin tur effektivt och framtidssäkert definierar informationskraven för en specifik tillämpning.

Just nu arbetar Tyréns med CoClass på flera fronter och i flera projekt.
–Till exempel har vi nu i samverkan med Skanska, SLL/Trafikförvaltningen och Trafikverket tagit fram ett förslag för klassificering av georelaterade undermarksobjekt inom CoClass-systemet, som ju också ansluter till ISO 12006 – ytterligare en viktig fördel, menar Mats Svensson.

–Med detta upplägg gör vi nu pilottest i projekten Nyhamnen i Malmö, Marieholmsförbindelsen i Göteborg för Trafikverket och Molnby-depån för Stockholms läns landsting i Stockholm. Arbetet löper mycket bra och slutrapporten kommer under hösten.
Mats Svensson menar att CoClass leder loppet om BIM-klassning av geotekniska objekt globalt.

–Under våren 2019 representerade jag Svenska Bergteknikföreningen i en arbetsgrupp avseende BIM i tunnelbyggande på WTC2019 – World Tunnelling Conference – i Napoli. Representanterna från USA, Nya Zeeland, Brasilien och Frankrike visade där stort intresse för hur vi jobbar med CoClass i Sverige.


Vill du veta hur CoClass kan skapa nytta för dig och ditt företag?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
 

Intresseanmälan CoClass