AMA Anläggning

AMA Anläggning är referensverket för dig som ska upprätta eller läsa tekniska beskrivningar för mark- och anläggningsarbeten. AMA Anläggning finns som onlinetjänst och som böcker i både tryckt och digitalt format.

  • Effektiviserar projekt genom beprövade krav och arbetsmetoder.
  • Förbättrar kommunikationen och minskar risken för missförstånd mellan beställare och entreprenör.
  • Ett gemensamt system för hantering av krav inom projektet.

5 790 kr / årexkl. moms