E-BOK Radonboken. Befintliga byggnader E-bok

E-bok

530 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
530 kr

Radonboken – befintliga byggnader innehåller en utförlig beskrivning om vilka åtgärder man ska välja för att minska halterna av radon i olika slags byggnader. Boken innehåller information om de olika radonkällorna, hur radon mäts, hur man gör en riskanalys samt myndigheternas föreskrifter m.m.


Skriften är en uppdaterad version efter EU:s nya strålskyddsdirektiv ((2013/59/Euratom) som har tillkommit i svensk lagstiftning. Denna ändring påverkar främst radon på arbetsplatser. Även avsnittet om radonbidrag i boken har uppdaterats.


Radonboken – befintliga byggnader finns både som tryckt respektive digital bok.