E-BOK Radonboken. Nya byggnader E-bok

av Connie Box
E-bok

505 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
530 kr

Radon är den främsta strålrisken i Sverige och människor exponeras för radon på både sin arbetsplats och i sitt hem. Radonboken – nya byggnader beskriver hur förhöjda radonhalter i en färdig byggnad kan förebyggas vid nyproduktion.

Boken redovisar också hur byggnader ska utformas för att förhindra att radongas tar sig in i byggnaden från marken. Även radonavgång från grundvatten och byggmaterial berörs samt teknik för mätning av gammastrålning och radon.

Tidigare utgåva av Radonboken – nya byggnader kom ut för ca 15 år sedan och mycket har hunnit ändrats i regelverken. Denna version har uppdaterats med hänsyn till EU:s nya strålskyddsdirektiv som gjort att radonfrågan på arbetsplatsen blivit en större fråga än tidigare.

Nya utgåvan inriktar sig också mer på större byggnader till skillnad från föregående upplaga som fokuserade mer på en- och tvåfamiljs fastigheter.
Idag gör man kontroller av radon vid de flesta stora byggnationerna vilket ger bra grund för utformandet av byggnader. En stor del av undersökningarna som gjorts är från 80-talet vilket gör att befintligt underlag är mycket förlegat.