Att förtjäna sin roll?

av Kristina Grange
bok

212 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Arkitekturen i samtiden kan sägas ha dubbla existenser. Ansedd som skapare av attraktiva värden men inte alltid med särskilt hög ranking i beställares budgetar.

Att förstå och reda ut dessa dubbla existenser – hur de uppkommer och verkar – är en nödvändig uppgift för arkitekter.

I ”Att förtjäna sin roll?” fångar forskaren Kristina Grange attityder och reflektioner hos beställare och arkitekter i ett antal djupintervjuer. Hon ställer också, med utgångspunkt ifrån de intervjuades svar, mycket relevanta frågor som vi hoppas ska stimulera till fortsatta reflektioner och samtal. Temat är förmodligen mer angeläget än någonsin.