BoStad. Bostadsarkitektur och stadsbyggnad

bok

283 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

BoStad sträcker sig över en för svenskt bostadsbyggande omvälvande tidsepok. Från 1970-talets avslut och reaktion mot miljonprogrammets bostadsbyggande, vidare till 1980-talets postmodernism, via 1990-talets krisår, fram till dagens situation med bostadsbrist och oförmåga att bygga med kvalitet och planera i långa perspektiv.

BoStad är en bok som med konkreta exempel visar hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer. Boken innehåller ett rikt bildmaterial till varje exempel.