E-BOK Vibrationsskador i byggnader E-bok

av Peter Flygare
E-bok

282 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bokTiteln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
352 kr

Boken Vibrationsskador i byggnader innehåller beskrivningar för vilka verksamheter som leder till vibrationer och hur vibrationer påverkar hus. Skriften förklarar även varför hus spricker och berör ansvarsfördelningen enligt AB 04 och miljöbalken.

Genom boken får hjälp och handledning gällande hur man gör en skadeutredning där man undersöker om kraven är befogade.
Mycket av det som byggs idag förekommer på fastigheter som ofta är belägna i förtätade och centrala delar av staden. I dessa områden är risken stor att grannfastigheter råkar ut för vibrationer och vibrationsskador. Om skador på en grannfastighet förorsakas av en byggherres verksamhet ska en tredje man hållas skadelös.

Därför behöver byggherren ha kontroll över hur förstärkningsarbeten, sprängningar och bortschaktning av berg påverkar grannfastigheterna samt om det finns risk till skador.

Vibrationsskador i byggnader finns tillgänglig som tryckt bok samt även e-bok.