Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Utg 4

av Gunnel Forslund, Jan Forslund
bok
Provläs boken

601 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
601 kr
Litteraturbevakning - VVS & Kyla Prenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur byggnader och installationer, fastighetsorganisationer samt kunder kan fungera utifrån en helhetssyn och ett energihushållningsperspektiv.

Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv fås ett helhetsgrepp där teknik, organisation och kunder samverkar.

Viktiga framgångsfaktorer för en lyckad energieffektivisering är att arbetsprocesser, samverkan, konflikthantering och möteskultur inkluderas i energistrategierna.

Inneklimatets olika delar och parametrar förklaras samt hur en byggnad och dess installationssystem påverkar energianvändningen. Kundens betydelse i energieffektiviseringsarbetet belyses och diskuteras. I boken finns exempel på praktiska checklistor och funktionskontroller för uppföljning som kan användas direkt i den egna verksamheten.