Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

bok

100 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. I denna rapport föreslås fyra nya styrmedel. De utgör en grund för att kunna gå vidare med kraftfullare styrmedel, men bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn.