Möjligheter till minskad klimatpåverkan. Rapport 6923

bok

119 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Byggsektorn är den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige. Om plast används på rätt sätt har den ett stort värde och ger tydlig samhällsnytta. Plast har många goda egenskaper som gör den lämplig som byggmaterial.

Rapporten ger konkreta exempel på och rekommendationer kring hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar användning av plast.