PCB-handbok. Sanering av PCB i byggnader

Bok

395 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Från den 1 mars 2007 finns en förordning som kräver att fastighetsägare som har byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973 ska inventera PCB i sina byggnader och sanera de PCB-haltiga fog- och golvmassor som finns där. Bedömningen är att det idag (30 juni 2016) fortfarande finns mellan 20-50 ton PCB kvar. 

Handboken behandlar hela processen vid sanering av fog- och golvmassor men också kort beskriver hur isolerrutor och elprodukter med PCB-kondensatorer ska hanteras.

PCB-handboken är till hjälp både för saneringsentreprenörer och för fastighetsägare, konsulter och tillsynsmyndigheter.