partneringboken_6474010

Partneringboken

Författare: Hane John, Österberg Malin

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 555 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 444 kr + moms

Snabb leverans

Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.

Boken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt), och tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik


Författare: Hane John, Österberg Malin

Tryckta bokens artikel nr: 6474010

E-bokens artikel nr: 7774745

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170257

E-bokens ISBN: 9789179170264

Antal sidor: 262

Kategori: Upphandling, avtal, entreprenadjuridik

Fler titlar av samma författare