Area- och volymberäkning - vägledning. SIS HB 356

bok

695 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken är tänkt som en hjälp och en vägledning till standarden "Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätning", SS 21054.

Standarden SS 21054 innehåller krav och rekommendationer för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader.
Boken vänder sig både till dem som behöver vägledning vid tillämpningen av standarden i sitt yrke och till konsumenter som är i behov av att mäta sin bostad.

SS 21054:2020 är en uppdatering av tidigare utgåva SS 21054:2009.