SS 914222:2006 Byggnadsutformning - Bostäder - Funktionsplanering

bok

680 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Standarden syftar till att, genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt utformad och utrustad samt tillgänglig och användbar för personer som använder rullstol.

Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras planeringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna inrymma.