Basord i våra fackspråk. TNC 104

Basord i våra fackspråk. TNC 104

Bok

450 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
”Basord i våra fackspråk” är en ordlista över grundläggande termer – här kallade basord – som förekommer i många fackspråk i svenskan.

Syftet med ordlistan har varit att reda ut och precisera begrepp som finns på en överordnad nivå i en begreppshierarki, till exempel anordning, funktion, företeelse, objekt, process, och som behövs för att definiera begrepp på lägre nivåer.

Tanken har också varit att klargöra begrepp som ligger väldigt nära varandra och som ofta kan vara svåra att särskilja, som skillnaden mellan samordning, samverkan och samarbete. Målet med definitionerna är att de ska vara så generella att de kan användas inom så många ämnesområden som möjligt.