Byggstyrning

av Ervin Revai
bok

504 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Byggstyrning” ger kunskaper om byggentreprenörens produktionsplanering och övriga styrningsverktyg.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna genomföra byggprojekt enligt alla krav på kvalitet, arbetsmiljö, tider och ekonomi som ställs av samhälle, byggherrar och byggföretagen själva.

Här visas hur byggentreprenören lägger grunden för en bra byggstyrning redan i kalkylskedet med en välstrukturerad kostnadsberäkning baserad på realistisk produktionsplanering. Planeringen förfinas och kompletteras förebyggstart och uppföljning och kontroll gör det sedan möjligt att styra det hela mot målen.

Denna 4:e upplaga av ”Byggstyrning” har utökats genom ett helt nytt kapitel, nya avsnitt och beskrivningar, kommentarer och illustrationer i tidigare material. I det nya kapitlet, Byggentreprenörens omvärld, beskrivs kopplingar till och samarbetsvillkor mellan några viktiga aktörer i byggandet.

Boken används sedan 1990 som läromedel vid byggutbildningar inom högskolan och byggbranschen.