E-BOK Successivprincipen - en handbok E-bok

av Henrik Erdalen, Thomas Lillskogen
E-bok

549 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Successivprincipen - en handbok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
549 kr

Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskningar i projekten.

Successivprincipen är en projektstyrningsmetod som används för att styra såväl tid som kostnad.

Syftet med metoden är att
• identifiera och värdera projektets osäkerheter
• synliggöra förhållandet mellan kostnad och/eller
genomförandetid och sannolikhet (den s.k. S-kurvan)
• få en gemensam bild av projektets omfattning och dess osäkerheter
• ta fram en handlingsplan att använda för den fortsatta kostnads- och
tidsstyrningen i projektet.

I Successivprincipen – en handbok presenteras metodens teori, det resultat som osäkerhetsanalysen ger och hur en kostnads- respektive tidsanalys genomförs. Vidare beskrivs en förenklad tillämpning av metoden.

Exempel ges på hur metoden kan användas i projektprocessen för att hantera osäkerheter och som beslutsstöd. Avslutningsvis ges en redogörelse av erfarenheter av metoden och en exempelsamling från genomförda projekt och deras resultat.