E-BOK Vad, När, Hur och av Vem. Utg 3 E-bok

av Hans Ottosson
E-bok

770 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
770 kr

Många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Det kan ofta bero på att man inte följt projektledningsprocesser och bearbetat kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare.

Vad, varför, när, hur och av vem är nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, styrning av tid och kostnader eller kontroll av leveranser.

Handboken tar ett praktiskt grepp om alla de processer och moment som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden.