Grönatakhandboken. Utg 2

av RISE Research Institute of Sweden AB
bok
Provläs boken

340 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
272 kr
Litteraturbevakning - FastighetsförvaltningPrenumerera på ny litteratur inom Fastighetsförvaltning
Litteraturbevakning - Miljö/EnergiPrenumerera på ny litteratur inom Miljö/Energi

Grönatakhandboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage. Med hjälp av handboken säkerställs hög kvalitet genom hela processen, såväl när det gäller tätskikt, isolering och betong som olika vegetationssystem.

Genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapas förståelse för hur de olika delarna av taksystemet samspelar och vad man behöver tänka på för att minimera risker.

I den andra utgåvan av Grönatakhandboken har innehållet kompletterats med ett nytt kapitel om dagvattenhanteringen samt ett nytt avsnitt om fågelproblematik. Dessutom har innehållet rörande skötsel, brand, rotskydd, läcksökning och solceller på gröna tak fördjupats.
Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Boken består av två delar; Del 1 Växtbädd och vegetation samt Del 2 Betong, isolering och tätskikt.