Projektledning. Utg 9

Projektledning. Utg 9

av Bo Tonnquist
Bok

670 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Projektledning tar ett helhetsgrepp över området projektledning och riktar sig till alla som styr och leder projekt, oavsett bransch och organisation. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok på högskolor, universitet och affärsskolor och som handbok vid praktiskt projektarbete och strategisk portföljhantering på ledningsnivå samt vid certifieringar.

Projektledning är ett område som hela tiden utvecklas. Traditionella projektmetoder och organisationsformer utmanas av nya arbetssätt. Men det finns ingen metod som passar alla projekt, ibland gäller ett traditionellt angreppssätt, en annan gång ett agilt. Det har även PMI och IPMA tagit fasta på när de uppdaterat sina standarder och certifieringar.

Den nionde upplagan innehåller fler modeller och metoder för att stödja hela projektverksamheten, allt från urval och prioritering mellan olika projektidéer på strategisk nivå fram till nyttorealisering. Avsnitten om projektverksamhet, planeringsmetoder och portfölj- och programhantering är uppdaterade för att fånga in det senaste inom forskning och praktisk tillämpning.

Projektledning har utsetts till Bästa lärobok på högskolenivå i företagsekonomi, vilket bekräftar bokens pedagogiska upplägg och höga nivå. Att innehållet i boken hela tiden testas mot verkligheten är en av orsakerna till att den hittills varit så framgångsrik.