Sökresultat på "abt 06"

/assets/img/cover-missing.jpg
E-bok

E-BOK Totalentreprenader och ABT 06

Av: Per Ossmer, Magnus Wollsén

I en totalentreprenad ställs ofta parternas funktionskrav, riskfördelning och andra juridiska frågor på sin spets men det pågår en spännande utveckling kring totalentreprenad. Boken Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer innehåller tolkningar och kommen...

Läs mer
E-bok

658 kr

/assets/img/cover-missing.jpg
E-bok

E-BOK ABC om AB 04 & ABT 06

Av: Lars-Otto Liman

"ABC om AB 04 & ABT 06" ger en snabb och initierad överblick till det som är nytt i AB 04 och ABT 06 . Detta är en komplettering av den tidigare utgivna boken ABC om AB 04. Allmänna bestämmelser för entreprenader åberopas i kontrakt mellan byggandets parter och re...

Läs mer
E-bok

543 kr

/assets/img/cover-missing.jpg
E-bok

E-BOK Kommentarer till AB 04, ABT 06 o ABK 09

Av: Stig Hedberg

Boken Kommentar till AB 04 , ABT 06 och ABK 09 är en uppgraderad upplaga från tidigare versionen Kommentar till AB 04 och ABT 06. Boken finns i både digital e-bok och som tryckt bok. Nyutgåvan består av kommentarer till BKK:s AB 04 och ABT 06. Boken omfattar även ...

Läs mer
E-bok

709 kr

/assets/img/cover-missing.jpg
E-bok

E-BOK ABT 06 Engelsk utgåva

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . General Conditions of Contract – For design and construct contracts for building, civil engineering and installation works är den engelska utgåvan av boken ABT 06 av 2006 års årgång och finns i både e-bok samt tryckt ...

Läs mer
E-bok

505 kr

/assets/img/cover-missing.jpg
Bästsäljare
E-bok

E-BOK ABT 06

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten finns både som e-bok och tryckt bok. ABT 06 kan tillämpas vid avtal och upphandling för en entreprenad som gen...

Läs mer
E-bok

202 kr

/assets/img/cover-missing.jpg

Totalentreprenader och ABT 06

Av: Per Ossmer, Magnus Wollsén

Totalentreprenaden är en entreprenadform där parternas riskfördelning, funktionsansvar och övriga juridiska frågeställningar ofta ställs på sin spets. På detta område pågår dessutom en snabb och intressant utveckling. I "Totalentreprenader och ABT 06" kommenteras ...

Läs mer
Bok

658 kr

/assets/img/cover-missing.jpg

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

Av: Eilert Andersson, Stig Hedberg

”ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06” innehåller en närmare beskrivning av regelverket kring ÄTA-arbeten enligt AB 04 och ABT 06 med koppling till AMA-systemet. ÄTA-arbeten står för Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten. Här behandlas f...

Läs mer
Bok

503 kr

/assets/img/cover-missing.jpg

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09

Av: Stig Hedberg

”Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09” är en utökad nyutgåva av den tidigare utgivna ”Kommentarer till AB 04 och ABT 06” och innehåller kommentarer till BKK:s AB 04 och ABT 06 . Vidare innehåller boken kommentarer till BKK:s allmänna bestämmelser för konsultu...

Läs mer
Bok

709 kr