Ansvar inom entreprenadjuridiken

av Stig Hedberg
bok

490 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
392 kr
Litteraturbevakning - EntreprenadjuridikPrenumerera på ny litteratur inom Entreprenadjuridik
”Ansvar inom entreprenadjuridiken” tar upp frågor inom entreprenadjuridiken som kan samlas under begreppet ansvar. Ansvarsbegreppet kan ha flera betydelser – ansvar för andra människor, ansvar för av mig vållade skador samt entreprenörens eller konsultens ansvar för att åstadkomma ett avtalat resultat.

I denna skrift behandlas olika ansvarsformer och skadeståndsregler som de behandlas i AB 04 och ABT:

- resultatansvar
- ansvar för lämnade uppgifter
- felansvar
- objektansvar
- förseningsansvar
- allmänt skadeståndsansvar
- ansvars- och skadeståndsbegränsningar

Därutöver behandlas ansvarsregler enligt i stort sett den ovan sagda mallen i ABK 09, Konsumenttjänstlagen och ABS 09. För att underlätta läsningen har i texten infogats paragrafer som berör avsnittet men läsaren bör ha tillgång till hela texterna i AB 04, ABT 06, ABK 09, Konsumenttjänstlagen och ABS 09.