Att upphandla byggprojekt. Utgåva 6

av Jan Söderberg
bok

487 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Upphandling Prenumerera på ny litteratur inom Upphandling

”Att upphandla byggprojekt” syftar till att klargöra hur byggprojekt bör handläggas för att tvister ska undvikas.

Boken är upplagd som en processbeskrivning av byggprojekt med tyngdpunkt på frågor som har betydelse för upphandling och avtal. Upphandlingsformer, lagstiftning med anknytning till byggprocessen, avtal med konsulter (ABK), förfrågningsunderlag, anbudsinfordran, entreprenadkontrakt enligt AB, avtal med leverantör och underentreprenör, kontroll med mera belyses.

Denna sjätte utgåva av boken har reviderats kraftigt bland annat med anledning av AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 09 och AMA Hus 08 samt ett antal förändringar av olika lagar som påverkar byggandet. Boken kan användas inom teknisk utbildning, men även av verksamma i byggbranschen.