E-BOK Partneringboken E-bok

av John Hane, Malin Österberg
E-bok

444 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
555 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

Nominerad till årets bok 2020! 
Partneringboken innehåller grundkunskaper gällande partnering och fungerar som en manual för nybörjare i ämnet. Boken omfattar relevanta frågor om upphandling, när partnering passar eller inte samt kontraktsfrågor, exempelvis Byggherrarnas mallkontrakt. Du får också veta om hur du hanterar konflikter och kommunikationen inom partnering samt lärdom inom projektorganisation.

Partnering är en samarbetsform som kan appliceras i alla projekt och har blivit allt mer vanligt inom bygg- och anläggningsprojekt. När det rör sig om stora investeringar formas många projekt av kostnads- och tidspress där konsekvenser som brist på kvalitet i slutskedet kan förekomma. Vid sådana situationer kan partnering, även kallad entreprenad med utökad samverkan, vara till stor hjälp och underlätta arbetsgången.

Se intervjun med författarna