E-BOK Så tolkas ABK E-bok

av Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist
E-bok

563 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
563 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

I boken refereras de viktigaste domarna av betydelse för tillämpningen av ABK. Domarna kommenteras med bland annat slutsatser kring rättsfallens betydelse och eventuella lärdomar som kan dras.

Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning.

Boken är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är jurist eller inte.

Boken har korta sammanfattningar och en förteckning över vilka bestämmelser i ABK som behandlas i respektive rättsfall.

E-boken laddas ned som e-pub.

Finns även som tryckt bok.

Lyssna till författarinterjvun