Introduktion till entreprenadrätt. Utg 2

av Stefan Olsson
Bok
Provläs boken

529 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-BOK Introduktion till entreprenadrätt. Utg 2 Titeln finns även tillgänglig som E-bok
529 kr

INTRODUKTION TILL ENTREPRENADRÄTT beskriver den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

I boken presenteras de juridiska förutsättningar och etablerade regler som gäller för utförande av bygg- och anläggningsentreprenader. Genom kunskap om dessa verktyg och regler kan oklarheter förebyggas, rättigheter tillvaratas och tvistiga situationer bättre hanteras.

I denna andra utgåva har bland annat större tillägg gjorts vad avser partnering, likvärdighet, konkurs i entreprenad, lojalitetsplikt och inte minst frågan om hur man hanterar uppkomna kostnadsökningar i en entreprenad. Även IT och AI i byggbranschen ges en summarisk belysning.

Boken är indelad i tre delar. I del A behandlas entreprenadrättens grunder och de allmänna bestämmelserna i ett bredare perspektiv. Dessutom behandlas vissa viktiga aspekter av avtalstecknande utifrån hur avtalsslutande och avtalsgranskning fungerar.

I del B presenteras en genomgång av olika praktiska situationer som brukar uppstå i entreprenader samt de regleringar som finns kring dessa och vad man ska tänka på. Utgångspunkten här är AB 04 och ABT 06.

I del C görs en genomgång och beskrivning av partnering, konsultuppdrag enligt ABK 09, konsumententreprenader och entreprenad i samband med fastighetsköp.

Boken riktar sig såväl till entreprenörer som beställare, tekniska konsulter, besiktningsmän och jurister som behöver en översiktlig sammanställning av entreprenadrättens olika delar. Även studenter kan ha god nytta av denna bok.

STEFAN OLSSON, advokat och delägare i Wåhlin Advokater. Sedan drygt 25 år specialiserad på juridisk rådgivning inom bygg- och anläggningsentreprenader samt konsulträtt och fastighetsrätt. Stefan arbetar löpande med olika bygg- och anläggningsföretag, konsulter och offentliga verksamheter över hela landet och har gedigen erfarenhet av AB, ABT, ABK, ABS och övriga byggrelaterade publikationer.