Samordnad generalentreprenad. Utgåva 3. Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor. BKKs handledning

av Byggandets kontraktskommitté
bok

412 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
330 kr
Litteraturbevakning - EntreprenadjuridikPrenumerera på ny litteratur inom Entreprenadjuridik
Litteraturbevakning - UpphandlingPrenumerera på ny litteratur inom Upphandling

Kännetecknande for upphandlingsformen samordnad generalentreprenad är att byggherren genomför upphandling av de entreprenörer som ska anlitas på motsvarande sätt som vid delad entreprenad. Därefter överförs (transporteras) avtalen med ett antal entreprenörer/leverantörer till en entreprenör som får ställning som generalentreprenör. Generalentreprenören inträder som part i byggherrens ställe i avtal som byggherren har ingått.

Samordnad generalentreprenad är avsevärt mer komplicerad än en upphandling av en vanlig generalentreprenad. Den ställer krav på att byggherren har särskild kompetens vad avser upphandling och gränsdragningen mellan de olika entreprenaderna.

Denna handledning, ”Samordnad generalentreprenad”, har disponerats med utgångspunkt från kapitelindelningen i AB 04. I anslutning till respektive avsnitt lämnas exempel på texter i de administrativa föreskrifterna upprättade utifrån AMA AF 07 med kommentarer därtill. Textförslagen i de administrativa föreskrifterna bygger på att AB 04 är tillämplig.

Handledningen ”Samordnad generalentreprenad” gavs ursprungligen ut av Byggandets Kontraktskommitte, BKK, 1984. Den andra reviderade utgåvanstod dåvarande Byggherreföreningen, EIO, SABO och VVS-Installatörerna bakom, 1999. Till följd av bland annat införandet av AB 04, ABT 06 och AMA AF 07 samt reglerna om omvänd skattskyldighet vid betalning av mervärdesskatt, har handledningen blivit i behov av en revidering. Resultatet av revideringen är denna nya tredje utgåva, som BBK återigen står bakom med Svensk Byggtjänst som utgivare.

I tidigare upplagor har samordnad generalentreprenad betecknats som en särskild entreprenadform. I samband med revideringen har det bedömts som mer korrekt att beteckna samordnad generalentreprenad som en upphandlingsform av en entreprenad.