E-BOK RA Hus 11 E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

RA Hus ger råd och anvisningar till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten.
Publikationen utkommer vart tredje år i både tryckt och digital upplaga. RA Hus 11 är en uppdatering av RA Hus 08.

RA Hus 11 innehåller bland annat följande nyheter:
- Texterna har anpassats mot Eurokoder
- Texterna om tolkning av toleranskrav har utökats
- Nya värden för målfuktkvoter och ytfuktkvoter finns nu i alla berörda avsnitt
- Avsnittet för träbyggnad har fått nya texter
- Justerade toleranskrav avseende byggdelar
- för säkrare vatteninstallationer har texterna samordnats med Säker Vatten
- Avsnitten om inredning och storkök har tillfogats flera uppdaterade texter
- Nya texter och avsnitt om kontroll

Komplettera RA Hus 11 med AMA Hus 11 och MER Hus 11