E-BOK AMA VVS & Kyl 09 E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Referensverket AMA VVS & Kyl 09 används vid utformandet av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten.

Nytt för denna utgåva är att VVS och Kyl nu ges ut i ett samlat dokument. ”AMA VVS & Kyl 09” är därmed en uppdatering av både VVS AMA 98 och Kyl AMA 98.

Referensverket har dessutom anpassats till Branschregler Säker Vatteninstallation vilket innebär att röravsnittet är helt omarbetat och att det nu ställs högre täthetskrav på ventilationskanaler.

Komplettera AMA VVS & Kyl 09 med RA VVS & Kyl 09.