AMA / AMA VVS & Kyla /

AMA VVS & Kyla

AMA VVS & Kyla är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. Varje ny utgåva av AMA VVS & Kyla är en revidering av föregående utgåva som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och litteratur samt branschens behov och kollektiva kunskap. Till referensverket AMA VVS & Kyla hör även RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar). Förändringar som sker till nästa utgåva redovisas i AMA-nytt EL och VVS & Kyla.

AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en uppdatering av AMA VVS & Kyl 12 och finns både som e-bok och ...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en uppdatering av AMA VVS & Kyl 16 och finns både som e-bok oc...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA VVS & Kyl 09

Referensverket AMA VVS & Kyl 09 används vid utformandet av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten. Nytt för denna utgåva är att VVS och Kyl nu ges ut i ett samlat dokument. ”AMA VVS & Kyl 09” är därmed en uppdatering av både VVS AMA 98 och Kyl...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en revidering av AMA VVS & Kyl 12. Några viktiga nyheter i AMA V...

Läs mer
Bok

3 990 kr

AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en revidering av AMA VVS & Kyl 16. Några viktiga nyheter i AMA...

Läs mer
Bok

3 990 kr