AMA / AMA VVS & Kyla / RA VVS & Kyla

RA VVS & Kyla 22

RA VVS & Kyla 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 22. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubrike...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyl 12

RA VVS & Kyl 12 ger råd och anvisningar till dig som upprättar beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten. RA VVS & Kyl uppdateras vart tredje år och denna version är en revidering av RA VVS och Kyl 09. RA VVS & Kyl 12 innehåller bland annat följande nyheter: ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyl 16

RA VVS & Kyl 16 innehåller råd och anvisningar till hjälp för projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyl 16. Verket omfattar en gedigen erfarenhetsbaserad checklista med relevanta uppgifter att föra in under koder och rubriker...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyla 19

RA VVS & Kyla 19 innehåller råd och anvisningar till hjälp för projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 19. Verket omfattar en gedigen erfarenhetsbaserad checklista med relevanta uppgifter att föra in under koder och rubrik...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS o Kyl 09

"RA VVS & Kyl 09” ger råd och anvisningar till dig som upprättar beskrivningar av vvs- och kyltekniska arbeten. "RA VVS & Kyl 09" följer samma indelning som AMA VVS & Kyl 09 som nu getts ut i ett samlat dokument. Boken förklarar hur man använder AMA VVS & Kyl 09 m...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

RA VVS & Kyl 16

RA VVS & Kyl 16 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyl 16. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubriker ...

Läs mer
bok

3 790 kr

RA VVS & Kyla 19

RA VVS & Kyla 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubrike...

Läs mer
bok

3 790 kr