Byggkonstruktion 1. Byggstatik

av Bengt Langesten
bok

438 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
"Byggkonstruktion 1. Byggstatik" utförlig lärobok om byggnadsstatikens grunder och beräkningsmetoder. Det är första delen i en serie om tre. Här beskrivs tillämpningen av mekanikens och elasticitetsteorins lagar vid besäkning av de inom byggnadstekniken vanligast förekommande bärande systemen med undantag för plattor. Stångbärverk, statiskt bestämda och obestämda konstruktioner, deformationsberäkningar, pålgrupper och lastanalyser behandlas. Beräkningsmetoder beskrivs med ett stort antal räkneexempel.