Byggkonstruktion. Utg 4

av Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson
bok

527 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Grundläggande konstruktionsteknik för byggnader och anläggningar. Principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion, beskrivning av bärande element i byggnadsstommar och olika stabiliseringsmetoder. Baserat på Eurokod med nationella val enligt Boverkets EKS 11.

Om Boken
Byggkonstruktion behandlar grundläggande konstruktionsteknik för byggnader och anläggningar och inleds med att beskriva principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion. Vidare beskrivs de vanligaste bärande element i byggnadsstommar och olika stabiliseringsmetoder för stommar. Grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen stål, trä och betong redovisas också.

Boken Byggkonstruktion ger en generell metodbeskrivning i fråga om olika företeelser. Därefter behandlas vart och ett av de tre materialen specifikt. Framställningen är i mesta mån gjord utan referens till nu gällande norm. Även konstruktiv utformning och brandsäkerhet hos konstruktioner behandlas.

Byggkonstruktion för säkerhet
Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och beter sig acceptabelt ur ett brukarperspektiv. De påfrestningar som byggnaden utsätts för ska inte överstiga den kapacitet ett visst material med en viss geometri har. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement, tillstånd förenade med kollaps eller med andra liknande former av brott i bärverket,  behandlas kapitelvis med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av normalkraft och moment.

Den fjärde upplagan är baserad på Eurokod med nationella val enligt Boverkets EKS 11.

Tips!
◾️Till boken finns också en regel- och formelsamling.

Skolor och studenter
Boken vänder sig i första hand till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer. Förkunskaper i grundläggande byggnadsmekanik är nödvändiga.

◾️Du som studerar samhällsbyggnad på universitet, högskola eller yrkeshögskola får 20% rabatt och fraktfritt inom Sverige på all litteratur i vår bokhandel.

◾️Skolor erhåller 30% rabatt vid köp av femton exemplar eller fler. Gäller böcker utgivna av Svensk Byggtjänst. Kontakta: kundservice@byggtjanst.se alt 08-457 10 00.