Byggnaders klimatskärm. Utg 3

av Bengt-Åke Petersson
bok

389 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Miljö/EnergiPrenumerera på ny litteratur inom Miljö/Energi

”Byggnaders klimatskärm” visar hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och kreativa lösningar för såväl material som utföranden.

De senaste byggnormerna utifrån EU:s direktiv om byggnader med mycket hög energiprestanda uttryckt i primärenergi är vägledande för hur klimatskärmen optimeras mot uppsatta mål om energieffektiva och hållbara byggnader. Typiska isoleringsvärden för byggnadsdelar och deras samband med fönsterareor visas och normerade beräkningsmetoder för U-värdesbestämningar gås igenom.

Bokens fokus ligger på funktionsrelaterade byggnadstekniska utföranden och ren teoribeskrivning. Boken lämpar sig väl som lärobok inom husbyggnadsteknik för civilingenjörer och arkitekter.