Tillämpad byggnadsfysik. Utg 6

av Bengt-Åke Petersson
bok

465 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Tillämpad byggnadsfysik behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader och dess väggar, tak och grunder. Utgångspunkten är EU:s direktiv om byggnader med mycket hör energiprestanda (nära-nollenergibyggnader).

Boken går igenom byggnadsfysikalisk dimensionering och hur den utifrån formulerade funktionskrav, definierade belastningar och beräkningar leder fram till korrekta och funktionsdugliga konstruktionslösningar, där övergripande mål – komfort, hälsa, energieffektivitet och god beständighet – tas tillvara. Här finns också ett stort antal övningar med fullständiga lösningar.

Tillämpad byggnadsfysik är skriven främst för civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningen vid högskolor och universitet. Avsikten är att skapa förståelse för den byggnadsfysikaliska funktionen, speciellt med sikte på hållbar fuktsäkerhet och god energieffektivitet, och därav formulera principlösningar och väl fungerande utföranden.

Boken passar också som referens- och handbok för yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter och fastighetsförvaltare.