Förenklad dagbok. 30-dagars. 60 blanketter. A5

Förenklad dagbok. 30-dagars. 60 blanketter. A5

Bok

220 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Förenklad dagbok får endast föras om parterna överenskommit om detta, annars ska fullständig dagbok användas.

Enligt AB 04 anges att entreprenören ska för dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagboks innehåll.

Blocket innehåller 2 blad (original + självkopierande kopia) per dag och ger kortfattade anvisningar hur noteringar ska göras. Påbörjade - avslutade arbeten, störningar, ändringar m m. Blocket gäller för 30 dagar och innehåller 60 blanketter.

Förenklad dagbok skrivs i självkopierande rapportset (original + 1 kopia) och ger anvisningar om vilka noteringar som ska föras, t.ex. påbörjade, pågående och färdiga arbeten samt avvikelser, störningar och ändringsarbeten m.m. Observera att Förenklad Dagbok inte innehåller noteringsunderlag till att föra Arbetsstyrka eller Skyddsrondsprotokoll.

A5-format.