E-BOK Byggnaders robusthet E-bok

av Sven Thelandersson
E-bok

400 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
500 kr

Handboken Byggnaders robusthet förklarar och tolkar bakgrunden till vilka krav som ställs på robusthet samt metoder och strategier för att möta kraven där fokus är på de byggsystem som brukas mest idag inom Sverige.

När byggnaders konstrueras måste man anpassa sig till risker kopplade till extrema händelser som exempelvis attentat, grova fel i byggprocessen eller påkörning av fordon. Robusthet används för att förklara ett konstruktionssystems förmåga att minska konsekvenser av dessa händelser.

Metoderna i boken förklaras genom praktiska exempel för olika slags byggnader. Beskrivningen är framtagen utifrån senaste versionen av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS11 (2019).
Boken Byggnaders robusthet finns både som tryckt och digital bok.