Länshållning vid schaktningsarbeten

bok

140 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Anläggning Prenumerera på ny litteratur inom Anläggning
Misslyckanden vid schaktning i jord under grundvatten beror ofta på bristande kunskaper. För att öka kunskaperna beskriver ”Länshållning vid schaktningsarbeten” de viktigaste sambanden mellan grundvatten, jordarter och angivna problem vid utförande av jordschakter. Förundersökningar, prognosmetoder och lämpliga arbetssätt för skilda problemsituationer beskrivs också. Boken riktar sig främst till personer som arbetar med anläggningsverksamhet.