Praktisk byggnadsfysik

av Kenneth Sandin
bok

520 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Ämnesområdet byggnadsfysik innefattar traditionellt kunskaper om hur man utformar byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar för att klara kraven på värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. I denna bok behandlas främst de värme- och fukttekniska kraven.

”Praktisk byggnadsfysik” inleds med en beskrivning av ett antal skadefall eller problem som har en byggnadsfysikalisk förklaring.

Härefter följer en relativt enkel och praktisk genomgång av teorierna för värme och fukt. Avslutningsvis går man utförligt igenom olika byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar ur byggnadsfysikalisk synvinkel. Både bra och dåliga exempel redovisas och samtidigt motiveras varför en viss konstruktion är bra eller dålig.

Boken vänder sig främst till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, arkitektur, lantmäteri samt brandingenjörslinjen. Men valda delar vara till stor nytta för yrkesverksamma arkitekter, konsulter, entreprenörer, byggherrar och förvaltare.

Till boken finns även en Övningsbok.