Praktisk husbyggnadsteknik. Utg 3

av Kenneth Sandin
bok

338 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken ger en överskådlig beskrivning av hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i byggnaden.

Det första avsnitten beskriver kortfattat hur byggnadstekniken kommer in i byggprocessen. Därefter exemplifieras byggandet med ett villabygge, i form av ett slags bildspel över byggnadens uppförande. I ett avsnitt detaljbehandlas även de olika byggnadsdelarna.