Byggemenskaper

av Ola Broms Wessel, Hasse Hedström
bok

269 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Kraven på större mångfald i bostadsbyggandet har ökat när svenska städer växer. Byggemenskaper, där en grupp människor utifrån egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad, har potential att bidra med ökad variation. När mindre aktörer, med nära anknytning till det som ska byggas, deltar i stadsbyggandet uppstår nya möjligheter och tankar. Boken visar hur byggemenskaper kan bli en viktig del i svenskt stadsbyggande.