Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

bok

150 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige.

Rapporten berättar om sju utländska byggbolag på väg in till den del av byggmarknaden som hittills varit helsvensk. Bolagen beskriver vilka svårigheter i form av handelshinder som finns och vad som skulle underlätta bolagens etablering i Sverige.